Obraz na stronę pomniejszonyO mnie

oraz metody pracy

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności: wspomaganie rozwoju, korekta osobowości osób dorosłych i młodzieży. Studiowałem także prawo i religioznawstwo. W ramach doskonalenia zawodowego, samokształcenia i rozwoju własnej osobowości systematycznie poszerzam wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, w szczególności psychologii, socjologii, politologii, historii, medycyny konwencjonalnej, medycyny niekonwencjonalnej, filozofii. Wiedza, którą dysponuję zweryfikowana jest przez bogate doświadczenie zawodowe i życiowe.
Od ponad trzydziestu lat jestem wegetarianinem z powodów humanitarnych. Do tego wyboru zainspirowały mnie teksty starożytnych filozofów, własne obserwacje, przemyślenia i posiadana wiedza. Dzięki niemu zyskałem poczucie bliższego kontaktu z naturą, możliwość szerszego, ciekawszego spojrzenie na świat, lepsze zrozumienie ludzi. W centrum moich zainteresowań jest i był przede wszystkim człowiek oraz rozmyślanie o tym, jak można sprawić, by jego życie było szczęśliwe, harmonijne. W tej materii bardzo przydatna, wręcz nieoceniona,  okazała się filozofia  z ponad dwutysięczną tradycją w zgłębianiu natury i psychiki człowieka. To właśnie z niej, bardzo niedawno, dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, wyłoniła się psychologia. Uwzględniając ten fakt uznałem, że najlepiej będzie czerpać z pierwotnego źródła, dlatego przy zgłębianiu natury człowieka i jego problemów korzystam z dorobku filozofii. W niej także szukam inspiracji, jak najskuteczniej pomagać ludziom. Natomiast z metod pracy wykorzystywanych w psychoterapii najbliższymi są mi: terapia poznawcza stawiająca na zmianę sposobu myślenia oraz terapia Gestalt pomagająca w odkryciu autentycznych potrzeb, pragnień i emocji, budowaniu własnego systemu wartości.
Metodę pracy dobieram stosownie do potrzeb i problemów oraz cech indywidualnych zgłaszającej się osoby. Pomagam zdefiniować problemy i spojrzeć na nie z różnych perspektyw. Staram się w przystępny sposób wyjaśniać skomplikowane zagadnienia. Nie składam niemożliwych do zrealizowania obietnic. Nie przekonuję do własnych poglądów. Nie posługuję się metodami mogącymi negatywnie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa zgłaszającej się osoby. Nie posługuje się metodami mogącymi szkodzić. Praktykuję zasadę sformułowaną w starożytności przez prekursorów medycyny, a szanowaną współcześnie, to jest: primum non nocere (z łac. – po pierwsze nie szkodzić ).
Analizuję sytuację zgłaszającej się osoby w sposób holistyczny, tj. uwzględniający wzajemne oddziaływanie umysłu, ducha, ciała i środowiska. Zwracam także uwagę na wydarzenia z okresu dzieciństwa i młodości, które mogły mieć wpływ na kształtowanie się dojrzałej osobowości. Zebrane w ten sposób dane służą mi do ustalenia przyczyn niepożądanego zjawiska psychicznego, fizycznego i znalezienia metody ich usunięcia.

W doradztwie życiowym prócz mojej propozycji rozwiązania zidentyfikowanego  problemu, staram się jednocześnie wskazać drogę do samodzielnego znajdywania rozwiązań w przyszłości. Zachęcam do udoskonalania osobowości, rozszerzania horyzontów myślowych, realizacji twórczego, satysfakcjonującego życia.

Współpracuję z Ośrodkiem Kształcenia Głosu i Terapii Dźwiękiem „MUSICA HUMANA” (http://wokale.com/index.html ). Oferuje on, między innymi, terapię dźwiękiem przez śpiew,  który jest naturalną, bezpieczną i korzystną formą rozładowania napięć i emocji. By móc dobrze zaśpiewać konieczne jest nabycie umiejętności prawidłowego oddychania, przełamywania tremy, odprężenia się, swobodnego wyrażania emocji. Śpiew pozwala wyzwolić zablokowaną, skumulowaną w ciele energię, tworzyć harmonię ciała i ducha. Już w starożytnej Grecji dostrzegano jego zalety. Był on istotnym elementem w ówczesnym systemie edukacji, nastawionym na harmonijny rozwój i odpowiednie kształtowanie osobowości.
Uważam, że śpiew dla pewnej grupy osób może być oryginalnym, relaksującym, a zarazem skutecznym narzędziem wspomagającym modelowanie psychiki.