Doradztwo dla osób LGBT

Preferencje seksualne nie powinny być przedmiotem zainteresowania osób postronnych, a w szczególności  generować problemów, o ile nie są realizowane przez wykorzystanie dzieci, osób dorosłych wbrew ich woli lub poza ich świadomością. Ale rzeczywistość jest niestety inna. Ludzie bardzo chętnie interesują się tą sferą życia swoich bliźnich. Samo zainteresowanie nie byłoby niczym złym, gdyby nie fakt, że bardzo wielu uznaje się za powołanych do wyznaczania innym granic realizacji życia seksualnego. Takim zapędom należy się zdecydowanie przeciwstawiać, także w tych przypadkach, gdy strażnikami pseudomoralności chcą być najbliżsi krewni. Sposoby przeciwstawienia się powinny być dobierane pod kątem skuteczności i  nie generowania możliwych do uniknięcia konfliktów.

Z bardziej złożoną sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób transseksualnych, a szerzej z osobami, z zespołem dezaprobaty płci. Podstawowa trudność polega na tym, że w społeczeństwie nie ma dostatecznej wiedzy w tym zakresie, wręcz możemy mówić o niewiedzy, która eliminuje te kwestie ze społecznej świadomości. Niewiedza zaś jest przyczyną zła w postaci bardzo częstej, niczym nie uzasadnionej wrogości wobec tych osób. Szczególnie przykre, gdy wrogość okazują osoby bliskie, pracownicy służby zdrowia lub tak zwani przewodnicy duchowni niektórych religii, ochoczo rozprawiający o szacunku, miłości wobec bliźniego. Na taką obłudę zwrócił uwagę chiński filozof Konfucjusz stwierdzając: „z tego, że ktoś o cnotach rozprawia nie można wnosić, że sam je posiadł.”

Choć postepowanie ignorantów i obłudników jest uciążliwe, nie warto zbytnio skupiać się na ich poczynaniach. Świat jest pełen takich ludzi, a skutki ich działań dotykają wielu osób, z różnych powodów. W takich okolicznościach osoby LGTB powinny skoncentrować się na dobrym poznaniu i wzmocnieniu siebie, by mimo przeciwności znaleźć swoje miejsce i czuć się w nim dobrze.