Doradztwo matrymonialne

matrymonialneWybór partnerki, czy partnera życiowego jest jedną z najważniejszych decyzji w naszym życiu, mającą wpływ nie tylko na jakość naszego życia, ale, co warto podkreślić, także naszych przyszłych dzieci i innych bliskich. Zdanie się w tej sprawie na przypadek, to igranie z losem, skutkujące często poważnymi kłopotami. Zatem, chcąc w istotny sposób ograniczyć ryzyko związane z wyborem, warto poświęcić czas na identyfikacje swoich cech, preferencji i oczekiwań, by dzięki temu stworzyć optymalne kryteria wyboru. Pozwoli to także na wyraźne ustalenie granic w związku, których przekroczenie nie powinno być akceptowane.

W kwestii relacji małżeńskich oryginalną, skłaniającą do refleksji koncepcję przedstawił pisarz Khalil Gibran w opowiadaniu „Prorok”
„…zachowajcie wolną przestrzeń w waszej wspólnocie.
By niebiańskie wiatry mogły tańczyć między wami.
Miłujcie się nawzajem, lecz nie narzucajcie pęt swej miłości.
Niech raczej falujące morze powstanie pomiędzy brzegami waszych dusz.
Napełniajcie nawzajem wasze kielichy, lecz nie pijcie z jednego kielicha.
Dzielcie się chlebem, lecz nie pożywajcie tego samego bochenka.
Śpiewajcie, tańczcie ze sobą i bądźcie weseli, lecz niech każde z was pozostanie sobą.
Tak jak struny lutni, choć oddzielne drżą tą samą melodią.(…)
I stójcie razem, ale nie nazbyt blisko, bo także oddzielnie stoją filary wspierające świątynię,
a drzewa nie rosną jedno w cieniu drugiego.”