Wybór studiów

Wybierając studia oczywiście należy mieć na uwadze przede wszystkim pracę, jaką chciałoby się wykonywać i podjąć studia kierunkowe. W pewnych zawodach studia kierunkowe są konieczne, np. zawody medyczne, techniczne, prawnicze. Jednak jest bardzo liczna grupa zawodów, w których można bez problemu uzyskać satysfakcjonującą pracę kończąc studia kierunkowe, jak i niekierunkowe.  Tak jest w przypadkach, gdy pragnie ktoś rozwijać swoją karierę zawodową, przykładowo w policji, wojsku, lotnictwie cywilnym, ubezpieczeniach, handlu, dziennikarstwie, w zawodzie detektywa, agenta celnego, Key Account Manager (kierownik ds. kluczowych klientów), rzeczoznawcy majątkowego, polityka, urzędnika administracji rządowej lub samorządowej  i wielu innych zawodach.  Jeśli zatem nie planujemy pracy w zawodzie wymagającym studiów kierunkowych warto zastanowić się, czy może wybrać studia, które  pozwolą połączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. będą ciekawe, niezbyt obciążające, pozwolą nam lepiej poznać siebie i zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Podchodząc zbyt ambitnie do wyboru studiów, przeceniając swoje możliwości, dokonując niewłaściwego wyboru, możemy studiów nie skończyć, albo ich ukończenie przypłacić utratą zdrowia.