Doradztwo życiowe

Czy nam się to podoba, czy nie, faktem jest, że na kolejnych etapach życia codzienność stawia przed nami wiele różnych zadań. Sposób ich realizacji może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na nas, naszych najbliższych lub inne osoby, a przez to na poziom naszego zadowolenia z życia. Efekty źle dobranego rozwiązania mogą mieć dalekosiężne, niechciane, trudne do naprawienia skutki. Warto zatem możliwie najwcześniej pomyśleć o uzyskaniu wiedzy i umiejętności, które pomogą znajdować odpowiednie, satysfakcjonujące, rozwiązania przynoszące dobrostan i radość życia.