Trudności w zrozumieniu siebie

siebieDlaczego jestem taka, taki? Samodzielna odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. By była ona trafna, obiektywna, przez to użyteczna wymaga dużej dojrzałości, sporego zasobu wiedzy, doświadczenia, samokrytycyzmu, a przede wszystkim odwagi. Jeśli nie posiada się tych atrybutów łatwo o popełnienie błędu, wyciągnięcie fałszywych wniosków, co może skutkować niewłaściwym działaniem lub biernością.