Narkotyki

narkotykiUzależnienie od narkotyków występuje na trzech poziomach:

  • Fizycznym – zażywanie narkotyku powoduje dobrostan fizyczny i psychiczny, a jego odstawienie wywołuje duży lub bardzo duży dyskomfort fizyczny i psychiczny wywołujący pragnienie zażycia kolejnej dawki narkotyku.
  • Psychologicznym – zażywanie narkotyku powoduje brak konieczności zaspokajania potrzeb psychicznych.
  • Społecznym – zażywanie narkotyku tworzy więź społeczną ze środowiskiem narkomanów rozumiejących siebie i wspierających w dążeniu do zaspokojenia potrzeb narkotycznych, utożsamianych z pełnią szczęścia.

Uwolnienie od uzależnienia od narkotyków powinno odbywać się w trzech etapach:

  • Detoksykacja – polega na uwolnieniu chorego od dolegliwości fizycznych będących następstwem zażywania narkotyków;
  • Terapia – psychologiczna;
  • Readaptacja – pomoc w powrocie do normalnych warunków życia.

Osoba uzależniona od narkotyków ma zazwyczaj niedojrzałą, wątłą osobowość, niską samoocenę, kompleksy, przez co podatna jest na wpływy silniejszych, atrakcyjniejszych, jej zdaniem, osobowości. Praca z terapeutą powinna zmierzać do modyfikacji osobowości w celu podniesienia samooceny, usunięcia kompleksów, nauki samodzielnego, konstruktywnego myślenia i działania.