Poszukiwanie drogi

Każdy ma jakąś definicję szczęścia i poszukuje drogi do jego osiągnięcia. W tym poszukiwaniu ważne jest by poznać dobrze samego siebie, swoje mocne i słabe strony, pasje i talenty, rzeczywiste potrzeby. Przydatni do tego będą inni ludzie, którzy jak lustro pokażą nam nasz obraz. Pamiętać trzeba jednak, że są lustra, które zniekształcają obraz, dlatego warto przeglądać się w wielu i wybierać te o sprawdzonej jakości.