Wybór zawodu

Wybór zawodu wielu młodym osobom wydaje się banalnie prosty w świetle wiedzy, jaką czerpią z telewizji, gazet, Internetu. Rzecz w tym, że znajdujące się tam opisy prawie w ogóle nie odnoszą się do układów, zależności, dylematów etycznych jakie wiążą się z wykonywaniem określonego zawodu, a są to istotne szczegóły. Przykładowo zawód adwokata. Kojarzony jest z prestiżem, bardzo dobrym wynagrodzeniem, satysfakcjonującą pracą. A w rzeczywistości bywa różnie.

Przedstawiciele tego zawodu cieszą się szacunkiem z reguły tylko wówczas, gdy uda im się załatwić sprawę po myśli klienta, a często z powodów obiektywnych lub subiektywnych jest to nieosiągalne.

Na wysokie wynagrodzenie mogą liczyć wybitni adwokaci, a tych nie jest wielu, natomiast znakomita większość musi intensywnie zabiegać o klienta zadowalając się niezbyt wysokimi zarobkami.

Satysfakcja z pracy wiąże się z kwestiami etycznymi. Żeby zarobić, trzeba przerobić dużo spraw, co może ujemnie wpływać na jakość pracy, a w rezultacie także na los klienta. Świadomość takich zależności idąca w parze z poczuciem odpowiedzialności może stanowić poważne obciążenie psychiczne.