Zasady funkcjonowania gabinetu

 Uwzględniając naturalną subtelność sytuacji, wynikającą z omawiania podczas spotkań osobistych spraw, oraz dążąc do stworzenia przejrzystych reguł działania – poniżej przedstawiam zasady funkcjonowania gabinetu:

  •  Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji usłyszanych w trakcie spotkania, a także samego faktu Państwa udziału w spotkaniu. Wyjątkiem od tej reguły mogą być jedynie sytuacje zagrożenia życia, zdrowia, lub obowiązek wynikający z przepisów prawa, określony w ustawie.
  • Godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania jest ściśle określony. Spóźnienie się na spotkanie nie powoduje jego przedłużenia, przede wszystkim ze względu na uszanowanie czasu kolejnego klienta.
  • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przewidujecie Państwo, że nie uda się przybyć punktualnie na spotkanie, proszę o telefoniczne powiadomienie.
  • Usługi są odpłatne, należność regulowana jest od razu po spotkaniu.
  • O ewentualnym odwołaniu spotkania proszę powiadomić dzień wcześniej.