Sytuacje kryzysowe

sytuacje-kryzysoweSytuacje kryzysowe wywołane są przez różne stresory (bodźce wywołujące stres), które występują nagle albo tworzą się w pewnym okresie. Mogą nimi być, np.: przeciążenie pracą zawodową lub domową, konflikty interpersonalne w pracy lub w domu, różnego rodzaju zagrożenia, uczestnictwo w wypadku, śmierć osoby bliskiej, rozwód, utrata pracy, kłopoty finansowe. Czasami stresorem może być zdarzenie powszechnie uważane za pozytywne, jak ślub, ciąża, urodzenie dziecka, awans w pracy. Podsumowując, sytuacją kryzysową może być każda zmiana, nie koniecznie nagła, która wymaga przystosowania się do nowych okoliczności.

Zależnie od występujących uwarunkowań, pomoc w sytuacji kryzysowej sprowadza się do ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy, odbudowy poczucia bezpieczeństwa i panowania nad sytuacją, wyeliminowania lub złagodzenia lęku, przywrócenia możliwości podejmowania racjonalnych decyzji ułatwiających adaptację do nowych warunków.