Trudności w pracy

Problemy w pracy mogą wynikać z bardzo wielu powodów. Pierwszym, najważniejszym krokiem na drodze do ich wyeliminowania jest właściwe rozpoznanie przyczyn. Mogą one tkwić w nas, naszych kwalifikacjach lub ich braku, organizacji pracy, warunkach jej wykonywania, współpracownikach i wielu, wielu innych czynnikach. Po identyfikacji, nie mniej ważnym zadaniem jest określenie, czy chcemy dokonywać zmian, czy są one w zasięgu naszych możliwości, jakie będą ich koszty oraz wybrać sposób i zakres realizacji.