Formy pracy

  • Z zasady pracuję z każdą osobą indywidualnie przez rozmowę, w moim gabinecie.
  • Ilość spotkań uzależniona jest od sprawy z jaką zgłasza się klient, a także jego potrzeb w tym zakresie. Może to być jedno spotkanie lub wiele spotkań w ustalonych odstępach czasu.
  • Możliwe jest odstępstwo od zasady pracy z każdą osobą indywidualnie. Jeśli wystąpi taka konieczność, podyktowana dobrem klienta, praca może być realizowana w moim gabinecie z grupą, rodziną, lub parą.
  • W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, praca może odbyć się także w miejscu wskazanym przez klienta.
  • Gdy klient nie może przybyć do gabinetu praca może odbywać się na odległość, z pomocą środków komunikacji, np. przez Skype, telefon.