Niska samoocena

Niska samoocena charakteryzuje się brakiem wiary w siebie, niskim poczuciem własnej wartości, ocenianiem siebie przez pryzmat opinii innych, skłonnością do samokrytyki, brakiem poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, stawianiem sobie zbyt dużych, często nierealnych wymagań. Zdecydowanie utrudnia ona życie, może być przyczyną depresji, alkoholizmu, agresji, konfliktów wynikających z przekonania, że inni lekceważą, traktują z góry.

Osobie z niską samooceną trzeba pokazać, że ma mocne strony, może być dla innych osobą interesującą, posiadającą unikatowe przymioty. Powinno się uświadomić, że nie ma osób bez wad i problemów, którym zawsze wszystko się udaje. Odrzucenie, porażka może zdarzyć się każdemu i niektórym zdarza się, ale ze względu na ich pospolitość nie jest powodem do niskiej samooceny. Dziś on/ona odrzuca, a jutro może zostać odrzucony/na i nie dzieje się nic nadzwyczajnego.