Doradztwo rodzinne

doradztwo-rodzinneRodzina to… . No właśnie, czym powinna być? Odpowiadając na postawione pytanie, można napisać książkę, ponieważ mamy do czynienia z bardzo złożonym zagadnieniem.

Ujmując sprawę bardzo zwięźle, w pierwszym rzędzie wypada wskazać na jej podstawowe funkcje, tj.: zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną, wzajemnego wsparcia życiowego. W praktyce bardzo rzadko zdarza się, by wymienione funkcje były realizowane w pełnym zakresie, a do tego w sposób prawidłowy.

O ile zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych, jak wyżywienie i mieszkanie powszechnie nie budzi wątpliwości, w zdecydowanej większości jest prawidłowo realizowane, o tyle pozostałe funkcje już takie oczywiste nie są, a co za tym idzie, realizowane będą w niepełnym zakresie i nieprawidłowo.

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że mamy do czynienia z bardzo zróżnicowaną strukturą. Wynika ona z różnicy płci, wieku, posiadanego doświadczenia lub jego braku w przypadku dzieci. Ukształtowanych nawyków wyniesionych z domu rodzinnego – w przypadku rodziców i dziadków. Hierarchii wartości, potrzeb cielesnych, emocjonalnych, intelektualnych. Wpływu środowiska rówieśniczego, środowiska pracy, znajomych. Do tego dochodzi najważniejszy czynnik – naturalny brak kompetencji członków rodziny do funkcjonowania w tej strukturze. W tych okolicznościach powstawanie problemów i konfliktów jest nieuniknione. Aby skutecznie stawić im czoła, konieczne jest uświadomienie sobie braku kompetencji i pragnienie ich uzupełnienia. Liczenie na to, że „jakoś to będzie” kończy się jak zawsze, porażką, niepotrzebnymi przeżyciami traumatycznymi, często ze skutkami w odległej przyszłości. Znamy to z obowiązkowej lektury szkolnej „Pana Tadeusza”, w której autor Adam Mickiewicz pisał: „Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!” Historia pokazała, że taki sposób radzenia sobie z problemami zaowocował przegranym powstaniem i tragicznymi, dalekosiężnymi skutkami. Także przy rozwiazywaniu problemów rodzinnych, zakładanie, że sprawy same poukładają się pozytywnie, jest poważnym błędem.

Warto zatem poświęcić czas na poznanie i przeanalizowanie prawideł rządzących funkcjonowaniem rodziny, by podejmowane decyzje nie były przypadkowe i brzemienne negatywnymi skutkami.

Z tematem rodzina, związany jest temat dzieci, ich przyjście na świat, wychowanie, zapewnienie warunków do optymalnego rozwoju. Kiedy małżeństwo lub związek partnerski decyduje się na posiadanie dzieci własnych, a w szczególności adoptowanych, dobrze jest szczegółowo rozważyć argumenty za i przeciw.  Nie mniejszej rozwagi potrzeba, gdy przyszli rodzice lub rodzic nie mogą mieć własnych dzieci i zastanawiają się nad możliwością rozwiązania problemu przez zapłodnienie in vitro.

Sprawy wymagają jeszcze głębszego przemyślenia, gdy rozwiązanie problemu ma nastąpić z udziałem matki zastępczej.  Warto wówczas znaleźć odpowiedź na kilka podstawowych pytań. Jak polskie prawo reguluje tego typu sprawy? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze matki zastępczej? Co będzie, gdy matka zastępcza pokocha dziecko i będzie chciała je zatrzymać? Co w sytuacji, gdy dziecko urodzi się chore?

To przede wszystkim od nas zależy, czy rodzina, w węższym i szerszym ujęciu, będzie źródłem szczęścia, czy problemów.