Rozwój osobowości

Pisząc o rozwoju osobowości mam na myśli przede wszystkim świadome jej formowanie w sposób, który przyniesie korzyść jej posiadaczowi i otoczeniu. Osobowość to rodzaj organizacji psychiki człowieka, na który wpływ mają  czynniki biologiczne (geny) i środowiskowe. Kondycja psychiczna jednostki jest ich wypadkową. Wyznacza ona zakres możliwości radzenia sobie z problemami i sukcesami. Jeśli komuś wyda się dziwne, że sukces może być źródłem problemów, to pragnę zwrócić uwagę na losy wielu artystów, dla których sukces stał się początkiem przykrego końca. Oczywiście dotyczy to nie tylko artystów, ale na ich przykładzie zjawisko jest najbardziej zauważalne. Odpowiednio ukształtowana osobowość pozwala przekształcić problem w sukces, a osiągniętemu sukcesowi nie pozwoli przekształcić się w problem.

Możemy nic nie robić w zakresie kształtowania swojej osobowości, wówczas będzie się ona formowała pod wpływem przypadkowych czynników społecznych, w granicach wyznaczonych przez geny. Jeżeli w ten sposób ukształtowana daje poczucie zadowolenia i nie jest  źródłem konfliktu z otoczeniem, to nie wymaga zmiany. W przeciwnym przypadku konieczne jest zdiagnozowanie, czy przyczyną niezadowolenia, konfliktu są uwarunkowania biologiczne, czy środowiskowe, czy jedne i drugie. Prawidłowa diagnoza umożliwi podjęcie rozsądnej decyzji odnośnie zakresu koniecznych korekt i opracowanie strategii skutecznego działania.